O nás

Firma Agromont bola založená v roku 1990 ako združenie fyzických osôb.
Zaoberala sa jednoduchými rekonštrukciami a modernizáciami dojenia, chladenia, ustajnenia hovädzieho dobytka a technológiami pre ošípané.


V roku 1993, keď sa na Slovensku začala prestavba väzného ustajnenia kráv na voľné ustajnenie, sa firma začala orientovať na technológie pre dojnice a to najmä dojenie a chladenie mlieka.
Práve v tomto roku sa Agromont stal distribútorom a výhradným dovozcom technológie dojenia a chladenia BouMatic (USA). Prečo práve BouMatic? Slovensko je charakteristické väčšími koncentráciami stád a veľkými výmerami pôdy, ktoré sú vzdialené rodinným farmám v západnej Európe a blízke veľkovýrobným podmienkam v USA. K týmto podmienkam je potrebné prispôsobiť aj technológiu k čomu zariadenia BouMatic sú predurčené. Zároveň sa firma pretransformovala na Agromont v.o.s.. V roku 1995 sa z dôvodu rozširovania firma presťahovala z pôvodných priestorov Nitra - Lužianky na doterajšie sídlo , Nitra Južná 7.


Nasledujúce roky sa spoločnosť už zameriavala výhradne na technológie dojníc, kde prioritu mali komplexné systémové riešenia dojenia, chladenia mlieka a premávky kráv.


Postupne sa rozšírila ponuka o napájaciu techniku pre hovädzí dobytok, kŕmne vozy, dezinfekčné prostriedky pre dojenie, chladenie a hygienu vemena, ventiláciu dojární a maštalí, ustajnenie a kŕmenie teliat a v poslednej dobe aj gumené podlahy pre ustajnenie a premávku kráv.


Najväčší dôraz spoločnosť kladie na servis už inštalovaných technológií. Údržba a pravidelné prehliadky zariadení sa vykonávajú vlastnými stabilnými servisnými pracovníkmi, ktorých dlhoročné vedomosti sa neustále zvyšujú každoročným doškolovaním.


V roku 2002 sa zmenila právna forma firmy, ktorej názov je Agromont Nitra, spol. s r.o.
V nasledujúcom roku sa vykonala rekonštrukcia skladového hospodárstva firmy. Vybudoval sa nový sklad, čím sa zabezpečilo čo najdokonalejšie zásobovanie náhradnými dielmi a inými potrebami pre rozrastajúci sa počet našich zákazníkov.


Našim cieľom je naďalej poskytovať súčasným a aj budúcim partnerom v oblasti chovu dojníc:

  • skúsenosti
  • vedomosti
  • profesionalitu
  • školenia
  • poradenstvo