Technológie pre teľatá

Technológie pre teľatá od www.holm-laue.de.

Kŕmenie


ColoQuick Milk Taxi H&L 100
systém kŕmenia teliat mledzivom mobilné zariadenie pre kŕmenie teliat
kŕmny automat pre teľatá
Milk Bar
vedrá s cumľom s pomalým prietokom mlieka

Ustajnenie


Individuálne

Skupinové

Tubusové odvetranie teľatníkov

Napájanie


Caldolac Suevia 500 a Suevia 520

Gumená podlaha


KIM LongLine Calma

Váženie


Výklopný fúrik s váhami Mobilné váhy

CalfVital Termo-vesta HyDiet Starter
program doplnkovej výživy pre teľatá

Dezinfekčné prostriedky


Ošetrenie pupku Ustajňovacie priestory
Ioderm 5000

T-HEXX DRY

Hypred Force 7 BedCide