Servis a služby

Ku kvalitnému zariadeniu neodmysliteľne patrí spoľahlivý a kompletný servis, ktorý musí zabezpečiť aby stav zariadenia vždy zodpovedal náročným požiadavkám, ktoré sú kladené na dojenie a chladenie mlieka.


S pomocou modernej meracej techniky a originálnych náhradných dielov naše stredisko poskytuje zákazníkom profesionálnu službu kvalifikovaných odborníkov s cieľom udržovať vaše zariadenia v optimálnom stave.
Servis sa zabezpečuje so 7 servisnými autami Ford Transit, ktoré sú vybavené kompletnou meracou technikou a potrebným sortimentom originálnych náhradných dielov.Servisné stredisko poskytuje

 • Nepretržitý 24hodinový servis dojacieho a chladiaceho zariadenia 7dní v týždni 365 dní v roku na celom území Slovenska.
 • Systematický program údržby - biotechnické kontroly

  Jedná sa o pravidelné preventívne prehliadky zariadení, ktoré výrazne znižujú riziko náhodných porúch a neplánovaných opráv. Udržujú zariadenie v optimálnom stave počas celého roka.
 • Testy dojacieho zariadenia

  Test dojacieho zariadenia slúži k dokonalému prevereniu jeho technického stavu.

  Pomocou špeciálnych meracích prístrojov vieme zmerať a diagnostikovať zariadenie z hľadiska systému dojenia i dezinfekcie.

Meriame a vyhodnocujeme:

 • pulzačné charakteristiky všetkých pulzátorov
 • fluktuácie podtlaku
 • výkonnosť, efektívne a manuálne rezervy vývev
 • dynamické testy dojacích jednotiek počas vrcholového toku mlieka
 • korektnosť odpájania dojacích jednotiek
 • správnosť umývacích vĺn v mliečnom potrubí
 • koncentrácie dezinfekčných prostriedkov
 • celkovú dynamiku umývania atď...