Produkty

Technológie dojenia

Chladenie mlieka

Vybavenie maštale

Softvér manažmentu stáda

Technológie pre teľatá

Napájanie zvierat

Boj s tepelným stresom

Detekcia ruje a zdravotného stavu

Gumené podlahy a matrace

Váženie zvierat

Dezinfekčné a čistiace prostriedky

Paznechty dojníc a oviec

Ostatné produkty pre chov hovädzieho dobytka

Novinky

Váženie zvierat

Viac info

Prezentačné video

Ďalšie videá

Referencie

Ing. Peter Lelkes

predseda
PD Sokolce

Viac

Ing. Peter Lelkes

predseda
PD Sokolce

Pred dvoma desaťročiami sme sa dôsledne zaoberali výberom nového partnera pre dodávku a následný servis nového dojacieho zariadenia pre naše družstvo. Boli sme si vedomí toho, že správnosť tohto rozhodnutia na dlhé obdobie ovplyvní aj náš úspech. Po dlhej úvahe sme sa rozhodli pre dojáreň BouMatic. Pri chove 750 dojníc s denným nádojom približne 20 000 l mlieka je hladký priebeh procesu dojenia, následného uskladnenia a schladenia vydojeného mlieka z hľadiska technologickej vyspelosti a prevádzkovej spoľahlivosti veľmi dôležitým faktorom. Nemenej rozhodujúcim bola skúsenosť a odborná zdatnosť dodávateľa pri zavádzaní systému detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu kráv HEATIME. Vďaka nemu sme výrazne pokročili na ceste intenzifikácie výroby mlieka. Medzi našimi firmami sa vytvoril vzťah dôvery a vzájomnej úcty na úrovni každého stupňa ich predstaviteľov. Pri riešení bežných, ale aj výnimočných problémov sa našlo vždy dobré riešenie s promptnou a precíznou realizáciou. Sme pevne presvedčení, že s firmou Agromont Nitra, spol. s r.o. budeme aj naďalej úspešne spolupracovať pri systémovom rozvoji modernizácie informačnej a technologickej vybavenosti nášho chovu v záujme jej ďalšieho napredovania.

Ing. Jozef Sališ

podpredseda
PD so sídlom v Smrečanoch

Viac

Ing. Jozef Sališ

podpredseda
PD so sídlom v Smrečanoch

Po 21 rokoch spolupráce s firmou Agromont Nitra, spol. s r.o. a po 21-ročných skúsenostiach s dojárňou BouMatic sme sa v roku 2017 rozhodli vsadiť opäť na túto osvedčenú dvojicu. Preto sme sa rozhodli pri výbere novej dojárne zotrvať pri tejto spoľahlivej kombinácii servisu a kvality. Agromont Nitra nám vie vždy ponúknuť kvalitné produkty, komplexné riešenia, užitočné rady a hlavne hodnotné partnerstvo.

Ing. Marián Železník

predseda
RPD Zuberec

Viac

Ing. Marián Železník

predseda
RPD Zuberec

V roku 1994 sme začali spolupracovať s Agromontom Nitra, spol. s r.o. za účelom zlepšenia kvality mlieka, ktorá bola v tých časoch na našom družstve veľmi nízka a v dôsledku čoho sme strácali značné finančné prostriedky. Našim zámerom bolo rekonštruovať potrubné dojene. Predstavitelia Agromontu Nitra nás však presvedčili riešiť tento problém progresívnejšie a to výstavbou dojárne. Posunuli sme sa vtedy týmto krokom výrazne dopredu. Toto je charakteristické pre Agromont Nitra dodnes. Spolupráca s touto firmou vás vždy posúva dopredu. A nie je to jednorazový krok. Firma zostáva pri vás. Každý deň vám dáva istotu, tak manažérovi, (ktorému poskytne nástroj, s ktorým nemáte inú možnosť, ako len urobiť dobrú robotu), ako aj krave, (ktorej vytvárate najlepšie podmienky zo súčasných možných pri získavaní mlieka). Firma Agromont Nitra posunula chovateľov, ktorí sa zverili do jej rúk ďalej, ako v tom čase dovideli. Posunula proces získavania mlieka na Slovensku na svetovú úroveň. Čo mne najviac imponuje je úroveň ľudského potenciálu v tejto firme po stránke odbornej a charakterovej. Ovládanie nielen technológií, ale aj procesu získavania mlieka je u nich garanciou welfare zvierat i ľudí. Agromontáci nepredávajú, ale posúvajú ďalej.

Ing. Viera Glasnáková

hlavný zootechnik
RDP Most pri Bratislave

Viac

Ing. Viera Glasnáková

hlavný zootechnik
RDP Most pri Bratislave

S firmou Agromont Nitra spolupracujem už 20 rokov a dovolím si tvrdiť, že je to jedna z najlepších dodávateľských spoločností, s ktorou spolupracujem. Veľmi si vážim ich odbornosť, profesionalitu a hlavne prístup k zákazníkovi. Ich riešenia sú rozvážne a rozumné. Nehľadia iba na to, aby z toho mali vlastný prospech, ale vždy sa snažia aj o to, aby ich riešenia čo najmenej finančne zaťažili zákazníka. Majú rovnaký prístup ku každému zákazníkovi, či chová 100 alebo 2000 dojníc.

Oceňujem aj ich vysokú vybavenosť, široké spektrum a kvalitu produktov. Ak by som mala k dispozícii zdroje, dokázala by som na našej farme využiť každý výrobok, ktorý ponúkajú.

Veľkým prínosom pre každého chovateľa je aj ich poradenská činnosť a praktické rady od pracovníkov pre zefektívnenie pracovných procesov, aby to na farme fungovalo čo najlepšie od kydania hnoja až po softvér dojárne. Veľa rád si vždy odnesiem aj zo seminárov, ktoré pre chovateľov organizujú.

Základom pre našu prevádzku je aj servis dojacieho a chladiaceho zariadenia v ktorejkoľvek dennej alebo nočnej hodine. Práve ich vlastnou vysokou kvalitou servisu odbremeňujú chovateľa od stresu v zmysle: „čo ak sa niečo stane“.

Čo si zároveň vážim zo všetkého najviac je, že nepoznajú slová: „nie, neviem, nedá sa“.

Ing. Marián Tkáč

manažér
Farmy Majcichov a.s.

Viac

Ing. Marián Tkáč

manažér
Farmy Majcichov a.s.

So spoločnosťou Agromont Nitra, spol. s r.o. už spolupracujeme dlhé roky. Od roku 2008 na ich kruhovej dojárni Xcalibur 360 EX so 72 stojiskami dojíme nepretržite 2 350 kráv, preto je spoľahlivý servis pre nás nevyhnutnosťou. Za čo sme však obzvlášť vďační, najmä ich servisnému tímu, je promptná pomoc pri základnom spojazdnení dojárne po požiari, ktorý vznikol 1.8.2017 vo večerných hodinách. Dojáreň sa nám spolu podarilo roztočiť v neuveriteľne krátkom čase. Na základe ich rýchlej reakcie sme boli schopní dojiť kravy na farme Vlčkovce už nasledujúci deň po požiari v poobedňajších hodinách, za čo sme im nielen my, ale aj naše kravičky vďační.

Partneri

Kontakty

Sídlo

Agromont Nitra, spol. s r. o.
Novozámocká 786/201
949 05 Nitra

Tel.: 037  7720 141

e-mail: agromont@agromontnitra.sk

24-hodinový servis

Dojacie zariadenia

0903 724 631

0910 905 950 (oblasť východného Slovenska)

Chladiace zariadenia

0903 469 436