Ventilácia v maštali

ČO JE TO TEPELNÝ STRES?

Produkcia mlieka kráv je optimálna medzi 0 – 20ºC. Keď kombinácia teploty a vlhkosti vzduchu prekročia index THI 72 /temperature humiditi index/, tak sú vaše kravy vystavené tepelnému stresu. Na Slovensku s ním môžeme počítať už pri teplote nad 26ºC (tj. 27ºC teplota vzduchu a 30% vlhkosť vzduchu). Ak je vo vašej maštali vyššia vlhkosť vzduchu, stačí aj nižšia teplota na navodenie tepelného stresu u vášho dobytka.

DÔSLEDKY TEPELNÉHO STRESU

  • znižuje sa spotreba krmiva
  • naruší sa výmena látok
  • zvýši sa úbytok vody v organizme vplyvom dýchania
  • zmení sa koncentrácia hormónov
  • zvyšuje sa teplota tela
  • znižuje sa kondícia
  • znižuje sa tvorba mlieka
  • znižuje sa úspešnosť oplodnenia (reprodukčné problémy)

Tepelný stres má dlhodobé negatívne dopady, veď zníženie produkcie mlieka je možné zaznamenávať ešte počas nasledujúcich 6 mesiacoch po tepelnom strese!!!


MÁME RIEŠENIE:

Znižujeme tepelný stres v maštaliach a v ostatných objektoch pre kravy s ventilátormi Topcool, systémom rosenia a zvlhčovania kráv Edstrom a celý systém mechanickej ventilácie a rosenia môže byť ovládaný riadiacou jednotkou THI  so senzorom snímania teploty a relatívnej vlhkosti, súčasťou ktorého je aj frekvenčný menič TFD.