Softvér manažmentu stáda

Práca manažéra živočíšnej výroby je zaťažovaná zdĺhavou každodennou administratívou. Získať z papierovej evidencie potrebné zoznamy, či vyhľadať konkrétne zvieratá je časovo náročné. Pre správne manažérske rozhodnutia sú potrebné komplexné informácie o úžitkovosti, reprodukcii a zdravotnom stave, lebo to, čo nedokážeme odmerať, nedokážeme manažovať.

Softvér manažmentu stáda HerdMetrix

 • manažérske rozhodnutia na základe komplexných údajov
 • zjednodušuje administratívnu prácu a zlepšuje prehľad o stáde
 • kompletná evidencia zvierat na jednom mieste
 • zadávanie údajov je rýchle a intuitívne
 • minimalizuje čas strávený administratívnou prácou
 • analýza dojenia – kontrola práce dojičov, maximalizácia výkonu dojárne
 • import výsledkov kontroly úžitkovosti a analýza získaných údajov
 • analýza reprodukcie – prehľad o dosahovaných parametroch reprodukcie
 • rozbor inseminácie, reportovanie synchronizačných protokolov
 • analýza zdravotného stavu – rozbor PSB, analýza mastitíd, rozbor vyradenia
 • evidencia použitých liečiv, kniha a register veterinárnych úkonov
 • prispôsobiteľné zobrazenie hlavného ovládacieho panela potrebám manažéra
 • možnosť rozšírenia o mobilnú aplikáciu a systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu RealTime

Manažérsky softvér je dostupný aj vo verzii pre stádo bez trhovej produkcie mlieka, ovce a kozy.