Predchladenie mlieka

Predchladzovanie mlieka studničnou vodou so sebou prináša úsporu energie tým, že umožňuje:

  • ochladenie mlieka z 36 °C  na 20 °C bez potreby dodatočnej elektrickej energie
  • skrátenie doby prevádzky chladiacich kompresorov až o 50 %
  • napájanie zvierat získanou oteplenou vodou
  • rýchlu návratnosť investície