Ventilátory topcool

Ak teplota v maštali presiahne hodnotu 20 °C, v kombinácii so zvyšujúcou sa relatívnou vlhkosťou, dojnice začínajú bojovať s negatívnymi dôsledkami tepelného stresu. Znižujú produkciu mlieka, zhoršujú sa ich reprodukčné vlastnosti, nedostatočne sa regenerujú v období státia na sucho, rodia málo životaschopné teľatá, a znižuje sa ich dlhovekosť v dôsledku oslabenia imunitného systému, či zhoršenia zdravotného stavu paznechtov. Jeden z účinných spôsobov ako výrazne znižovať dôsledky tepelného stresu je inštalácia ventilátorov. Odvetranie ustajňovacích priestorov má veľký význam počas celého roka pre vytvorenie optimálnych podmienok a pre maximálne využitie produkčného potenciálu chovaných zvierat.

Radi vám poradíme pri výbere správneho typu z našej ponuky ventilátorov.

 

Cyklónový ventilátor VHV 55

– veľkokapacitný nízkootáčkový ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu

– efektívne ochladzovania zvierat prostredníctvom laminárneho   prúdenia vzduchu

– vhodný do objektov s min. výškou stropu 4,5 m

– inštalačný rozpon 15 m

– objem preneseného vzduchu 46 031 m3/hod

 

Panelový ventilátor  P 55

– veľkokapacitný nízkootáčkový ventilátor

– vhodné riešenie pre objekty s dostatočnou výškou stropu min. 4,5 m.

– inštalačný rozpon 9-12 m

– objem preneseného vzduchu 44 684 m3/hod

 

 

Košový ventilátor Topcool 36

– vhodný do maštale, budovy dojárne, vyčkávacieho priestoru pred dojením

– priemer ochranného koša 1000 mm

– inštalačný rozpon 7-9 m

– objem preneseného vzduchu 15 486 m 3 /hod

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria