Skupinové búdy

 

Všade po svete je čoraz preferovanejšie ustajňovať teľatá v prirodzených podmienkach vonku. Ustajnenie v prirodzených klimatických podmienkach zabezpečuje maximálny prísun čerstvého vzduchu. Je to spôsob, ako znížiť počet baktérií v ich okolí, čo sa prejaví na dobrom zdravotnom stave zvierat od raného veku.