Ošetrenie paznechtov

PODOFEET MAX

Komplexné riešenie ošetrenia paznechtov. Neobsahuje kvartérne amóniové zlúčeniny, formaldehyd, meď a kovové soli. Modré zafarbenie uľahčuje kontrolu aplikovania prípravku.