CalfExpert

Kŕmny automat pre teľatá

Kŕmny automat CalfExpert udávajúci trend kŕmenia teliat na mliečnej výžive a sprostredkujúci odchov zdravých a silných teliat vďaka individuálnej a hygienickej príprave mlieka pre každé teľa.

Nedávne vedecké štúdie ukázali, že starostlivosťou o teľatá a efektívnym programom kŕmenia už od prvých týždňov ich života sa dá dosiahnuť výrazne vyššia úžitkovosť budúcich dojníc (nazýva sa to tzv. metabolické programovanie).
Väčší počet menších dávok, ich kvantita, zloženie a teplota zodpovedajúca veku, druhu, pohlaviu a zdravotnému stavu daných teliat, je optimálnym predpokladom pre rozvinutie ich genetického potenciálu.

Každý farmár však čelí problému, ako toto zaviesť do každodennej praxe popri svojej zaneprázdnenosti. Našťastie, prax je v skutočnosti tak jednoduchá ako teória, keď jej k tomu dopomôžu automatické systémy kŕmenia.

 • uľahčenie a skvalitnenie vašej práce
 • zdravé teľatá chované v skupinách
 • znížené náklady, zvýšený zisk
 • bezpečnosť a spoľahlivosť

Práve týmto je známy CalfExpert – najpokrokovejší kŕmny automat, ktorý sa používa na farmách po celom svete a predstavuje základnú zložku efektívneho chovu teliat.

Ak sú toto aj Vaše ciele, tak si nebudete vedieť predstaviť život na farme bez kŕmneho automatu CalfExpert.

Ako to funguje:

 • teľa je elektronicky identifikované
 • mliečna dávka sa okamžite pripraví čerstvá a napumpuje sa do cumľa v priebehu niekoľkých sekúnd
 • hadica, ktorá vedie do cumľa, je opláchnutá po každej návšteve teľaťa, plus dvakrát denne sa automaticky spúšťa cyklus umývania automatu
 • protipirátsky ventil zabraňuje druhým teľatám, aby kradli dennú dávku teľaťu, ktoré sa kŕmi, a tak každé teľa dostane presne také množstvo mlieka, aké potrebuje
 • dodatočná druhá nádoba s mixérom umožňuje súčasné kŕmenie dvoch teliat

Čo všetko získate kŕmnym automatom CalfExpert:

 • vždy čerstvo namiešanú mliečnu zmes
 • individuálnu prípravu mliečnej zmesi podľa potrieb každého teľaťa
 • možnosť kŕmiť kravským aj sušeným mliekom
 • 8 možností pre nastavenie rôznych kŕmnych kriviek
 • hygienickú prípravu mliečnej zmesi vďaka oplachu mliečneho potrubia a oplachu cumľa
 • hlásenia o teľatách s podozrením na zdravotný problém
 • možnosť váženia teliat
 • ochranu proti zamrznutiu
 • okrem softvéru do počítača aj mobilnú aplikáciu pre rýchly prístup k údajom kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzate
 • jednoduchú údržbu
 • integrovaný návod na použitie pre jednoduché použitie
 • možnosť dovybavenia a rozšírenia automatu v budúcnosti a veľa iného

Chcete vidieť CalfExpert na slovenskej farme? Kliknite na PD Lieskovec.

Fotogaléria