Dezinfekcia dojacích jednotiek

PERFOGRIF

Biocídny prípravok na zamedzenie prenosu infekčných mastitíd z dojacích jednotiek. Účinne zamedzuje pôsobenie patogénov v ceckových gumách.

PeraSpray

Systém na dezinfekciu dojacích jednotiek