Váženie zvierat

Fixačné váženie bez automatickej identifikácie zvierat

 • váženie pomocou fixačnej klietky a vizuálnej identifikácie (napr. ušné číslo bez čipu)
 • ovládanie a zadávanie záznamov o vážených zvieratách prebieha pohodlne prostredníctvom mobilnej aplikácie
 • zaznamenané údaje sa ukladajú na internetové úložisko, kde sú dostupné na stiahnutie

Fixačné váženie s identifikáciou zvierat

 • váženie pomocou fixačnej klietky
 • automatická identifikácia zvierat pomocou ručnej alebo rámovej čítačky čipov
 • možnosť pridania poznámky k zvieraťu (inseminácia, krívanie, a pod.)
 • výstupy a správy zo zaznamenaných údajov, výpočet správneho objemu podávaného liečiva podľa aktuálnej váhy, porovnávanie údajov matiek a ich potomkov, kalkulácia cieľovej váhy a ďalšie

Priechodné váženie s automatickou identifikáciou zvierat

 • automatické váženie zvierat v prechodových chodbách (napr. pri odchode z dojárne) a ich automatická identifikácia
 • nie je potrebná fixácia zvieraťa počas váženia
 • vysoká presnosť váženia vďaka technológii Superdamp™ III
 • možnosť zadávania poznámok k zvieratám, tvorby výstupných správ zo zaznamenaných údajov a mnoho ďalšieho