Boumatic RealTime

Boumatic RealTime – kombinovaný systém monitorovania správania kráv

Nezávislý systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu s možnosťou využitia respondérov aj na identifikáciu kráv na dojárni.

Aktivita – detekcia ruje

  • Monitorovanie dennej aktivity kráv s určením času vhodného na insemináciu
  • Monitorovanie problémových kráv z pohľadu reprodukcie
  • Odsledovanie kráv so zníženou pohybovou aktivitou – možný zdravotný problém

Žranie a ruminácia – sledovanie zdravotného stavu

  • Sledovanie počtu hodín príjmu krmiva a prežúvania s identifikáciou možných zdravotných problémov
  • Porovnávanie v rámci jednotlivých skupín, ale aj celého stáda
  • Odsledovanie dopadu zmien v kŕmnych dávkach

Lokalizácia kráv

  • Po doplnení lokalizačných snímačov je možné určiť polohu jednotlivých kráv

Pokročilý manažment stáda – SmartDairy

  • V kombinácií so softvérom manažmentu stáda HerdMetrix poskytuje flexibilitu vo
    vytváraní vlastných prehľadov

Fotogaléria