Monta

  • pre strmé prechodové uličky a priestory so sklonom väčším ako 6%
  • vyvýšený rebrový profil v tvare V na vrchnej strane poskytuje oporu pre nohy a uľahčuje odvod tekutín
  • stabilný drážkový profil zo spodnej strany
  • štvorcové výbežky medzi rebrovitým profilom vylepšujú protišmykové vlastnosti povrchu
  • schodnosť v oboch smeroch
  • testované v praxi až do sklonu 15%

 

vyvýšený rebrový profil v tvare V

 

 

 

 

 

spôsob upevnenia

 

 

 

 

Fotogaléria