Termodiagnostika paznechtov

Systém detekcie ochorení paznechtov

Je založený na pravidelnom snímaní končatín. Systém sa kalibruje na pohyb a teplotné prejavy každej dojnice na základe čoho vyhodnocuje odchýlky od normálu a v systéme zobrazuje kravy s podozrením na ochorenie paznechtov. Je určený pre všetkých chovateľov, ktorí chcú paznechty svojho stáda udržať zdravé, predchádzať výdavkom za liečbu ochorení paznechtov a stratám na produkcii.

 

Ako to funguje?

  • systém tvorí: termokamera snímajúca teplotné skóre, kamera s vysokým rozlíšením snímajúca pohybové skóre a softvér v českom jazyku zabezpečujúci analýzu a výstupy
  • možnosť prepojenia s existujúcim identifikačným systémom na dojárni
  • autonómny monitoring chovu – nie je potrebný pracovník zabezpečujúci obsluhu zariadenia
  • kalibrácia na individuálne prejavy každej dojnice
  • odhalením ochorenia v ranom štádiu značne znižuje náklady na liečbu
  • pomáha predchádzať stratám na produkcii
  • meranie prebieha po automatickom načítaní dojnice RF-ID identifikátorom
  • online meranie neobmedzuje dojnicu v žiadnom ohľade
  • výsledok je k dispozícii do niekoľkých minút formou tlačovej zostavy, alebo informácie pre selekčnú bránku
  • dáta sú automaticky ukladané, vždy dostupné a poskytujú možnosť dlhodobého hodnotenia trendov v stáde

 

Návratnosť investície do systému

V prípade záujmu o výpočet návratnosti investície do systému termodiagnostiky paznechtov pre Vašu farmu, nás neváhajte kontaktovať.

Fotogaléria