Dojacia jednotka BouMatic


Prečo dojacia jednotka so zberačom Flostar Max®?

Keď BouMatic prišiel na trh po prvýkrát so zberačom Flostar, tento produkt bol zaradený medzi 40 najpokrokovejších a najinovatívnejších výrobkov sveta.

Dnes poskytuje jeho výnimočný dizajn okrem 2 ročnej záruky:
  • konštrukciu pre vysoký prietok mlieka bez strát podtlaku a bez spätného oplachu ceckov
  • ergonomické vlastnosti pre dojiča (hmotnosť len 350g, tvar a i.)
  • tangenciálne vstupy (mlieko sa točí po obvode stien a odteká bez špliechania aj pri vysokých prietokoch)
  • materiál pevnejší ako nerez
  • excelentnú viditeľnosť toku mlieka
  • jeho tvar vyhovuje rozostaveniu „predné cecky ďalej od seba, zadné bližšie pri sebe“
  • homogénnosť súpravy (minimálna možnosť kravy skopnúť jednotku)


Opýtajte sa prosím zákazníkov, ktorí používajú jednotky so zberačom „Flostar Max®“ na ich názor a navštívte ich farmy počas dojenia.

Vaše kravy a Vaši dojiči si to zaslúžia.