COOLSENSE – systém zmáčania kráv v prechodových chodbách

  • ponúka efektívny spôsob, ako ochladiť kravy v tepelnom strese
  • vhodný na inštaláciu do prechodových chodieb, napr. koridor vedúci do dojárne
  • zmáča kravy efektívne až ku koži
  • funguje plne automaticky
  • aktivuje sa prostredníctvom signálu z pohybových senzorov
  • umožňuje nastaviť trvanie kropenia kráv, čo znižuje spotrebu vody
  • funguje pri jednosmernom prechode alebo aj obojsmernom prechode kráv priestorom
  • aktivuje sa nastavením aktivačnej hraničnej teploty prostredia
  • prispôsobiteľný smer kvapôčkových dýz podľa priestoru inštalácie

Fotogaléria