24-hodinový servis

Dojacie zariadenia 0903 724 631, 0910 905 950 (oblasť východného Slovenska), Chladiace zariadenia 0903 469 436

Zabezpečovanie spoľahlivého servisu 24 hodín denne 7 dní v týždni 365 dní v roku považujeme v Agromonte Nitra, spol. s r.o. za jednu z našich priorít. Uvedomujeme si, že dlhoročná spokojnosť našich zákazníkov s používaním nami dodávaných technológií je výsledkom kvality samotných technológií, pravidelnej plánovanej údržby formou biotechnologických kontrol a pohotovostnej servisnej služby.

Pre zabezpečenie týchto cieľov máme 18 skúsených servisných technikov, ktorí majú k dispozícii plne vybavené servisné vozidlá s najmodernejšou meracou technikou.  K pohotovému zabezpečeniu kvalitného servisu nám pomáha aj sklad originálnych náhradných dielov v sídle našej spoločnosti a servisné vozidlá vybavené náhradnými dielami na odstránenie bežných porúch pri servisnom zásahu kdekoľvek na Slovensku.

18 servisných technikov zabezpečuje
24-hodinovú prevádzku a servis

 • 205

  dojacích zariadení Boumatic
 • 31

  dojacích zariadení Strangko
 • 173

  chladiacich zariadení na farmách
 • 4 458

  ventilátorov
 • 297

  mobilných zariadení pre kŕmenie teliat Milk Taxi
 • 37

  kŕmnych automatov pre teľatá
 • 53

  systémov prvého kŕmenia teliat mledzivom ColoQuick
 • 82

  systémov detekcie ruje a zdravotného stavu kráv

Uvedomujeme si, že toto je jediná cesta ako dosiahnuť spoľahlivú, nepretržitú prevádzku technologicky náročných zariadení, akými sú dojacie zariadenia, systémy chladenia mlieka, technológie pre teľatá, systémy vyhľadávania ruje a sledovania zdravotného stavu kráv a ostatné technológie pre chov hovädzieho dobytka.

Poskytovanie spoľahlivého servisu je naším záväzkom pri všetkých nami dodaných a nainštalovaných technológiách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.
Váš servisný tím Agromont Nitra, spol. s r. o.

Fotogaléria