Systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu kráv

Bez reprodukcie nie je produkcia. Zachytávaním kráv s tichou rujou, prebiehaviek, či zmetaných kráv dokážeme efektívne skracovať medziobdobie a servis periódu. Kalibráciou systému na správanie každej jednej kravy dokážeme odhaliť aj človekom nepozorovateľné prejavy ruje. Systém je užitočný aj v kombinácii so synchronizáciou ruje, kedy dokážeme rýchlejšie reagovať na prebehnuté kravy, čím šetríme “prázdne dni” a skracujeme medziinseminačný interval. Bonus v podobe sledovania zdravotného stavu kráv a rutín jednotlivých skupín prináša prehľad o konzistentnosti prác na podniku. Včasným odhalením ochorení dokážeme ušetriť náklady spojené s liečbou závažnejších dopadov zdravotných problémov kráv a zabrániť výraznému poklesu produkcie.

Viac informácií získate tu alebo nás kontaktujte.

Fotogaléria